Cách xoá 1 danh bạ trên iPhone

Bạn hoàn toàn có thể xoá 1 danh bạ, xoá toàn bộ danh bạ trên iPhone một cách đơn giản qua những nội dung chia sẻ dưới đây.

Ứng dụng “Danh bạ” trên iPhone là gì?

“Danh bạ” là một ứng dụng quản lý danh bạ điện thoại trên iPhone, cho phép bạn lưu trữ và quản lý thông tin liên lạc của bạn. Nó cung cấp một giao diện trực quan dễ sử dụng, cho phép bạn tìm kiếm, sắp xếp và chỉnh sửa thông tin liên lạc một cách dễ dàng. Bạn cũng có thể nhập nhiều thông tin về liên lạc của bạn như tên, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ và nhiều thông tin khác. “Danh bạ” cũng cung cấp tính năng tự động hợp nhất và xóa trùng lặp, giúp bạn duy trì một danh bạ đầy đủ và chính xác.

Có thể xoá 1 danh bạ trực tiếp trên iPhone không?

Có, bạn có thể xoá một liên lạc trực tiếp trên iPhone. Để làm điều này, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Mở ứng dụng “Danh bạ”.

Bước 2: Chọn liên lạc mà bạn muốn xoá.

Bước 3: Bấm vào nút “Chỉnh sửa” trên màn hình chi tiết liên lạc.

Bước 4: Bấm vào nút “Xoá liên lạc” hoặc “Xoá” trên màn hình chỉnh sửa.

Bước 5: Xác nhận việc xoá liên lạc bằng cách bấm vào nút “Xoá”.

Lưu ý: Khi xoá một liên lạc, nó sẽ bị xoá vĩnh viễn và không thể khôi phục lại. Hãy chắc chắn rằng bạn muốn xoá liên lạc trước khi thực hiện hành động này.

Có thể khôi phục danh bạ đã xoá trực tiếp trên iPhone không?

Không, bạn không thể khôi phục lại danh bạ đã xoá trực tiếp trên iPhone. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng sao lưu và phục hồi từ sao lưu để khôi phục lại danh bạ của bạn.

Để khôi phục lại danh bạ từ sao lưu, bạn cần:

Bước 1: Mở cài đặt trên iPhone của bạn.

Bước 2: Chọn “iCloud”.

Bước 3: Chọn “Sao lưu”.

Bước 4: Chọn sao lưu mà bạn muốn phục hồi.

Bước 5: Chọn “Khôi phục”.

Lưu ý: Việc khôi phục từ sao lưu sẽ ghi đè lên dữ liệu hiện tại trên iPhone của bạn, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn có sao lưu cập nhật và đầy đủ trước khi thực hiện việc khôi phục.

Vậy là bạn đã biết cách xoá 1 danh bạ trên iPhone trực tiếp từ thiết bị mà không cần tải bất kỳ ứng dụng nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *